διέδωσε αυτήν την σελίδα!
Commerce sales percentance

Θα ήταν χρήσιμο για τους πιθανούς πελάτες επιχειρηματίες να γνωρίζουν τι ακριβώς πληρώνουν και πως δικαιούνται από αυτό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για τον σχεδιαστή, η επιτυχία του έργου είναι κυρίως μια σειρά από σωστές απαντήσεις που καλείται να δώσει κάθε φορά. Οι ερωτήσεις είναι πάντα οι ίδιες, οι απαντήσεις ποτέ.

Αυτό συμβαίνει γιατί η σχεδίαση ιστοσελίδων δεν έχει να κάνει τόσο με το αισθητικό ή καλλιτεχνικό μέρος του αποτελέσματος που βλέπουμε, αλλά με την αρχιτεκτονική του μηνύματος που προσδοκά να μεταδώσει η ιστοσελίδα στον επισκέπτη της, καθώς αυτό είναι ο πρωταρχικός της σκοπός και όχι η σελίδα η ίδια.

Έτσι λοιπόν ο σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την τέχνη είναι όμως αναγκασμένος να κινηθεί εντός των ορίων της κοινής αντίληψης των επισκεπτών, επιλέγοντας προσεκτικά να μην τονίσει κανενός τα ειδικά-ατομικά χαρακτηριστικά καθώς είναι πολλά, διαφορετικά και όχι απαραίτητα σχετικά μεταξύ τους. Κάποιες από τις αισθητικές προτιμήσεις του πελάτη είναι κοινές με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, σίγουρα όχι όλες.

Ο κοινός τρόπος που οι επισκέπτες ερμηνεύουν τις οπτικές πληροφορίες δεν είναι μυστικό μεταξύ των σχεδιαστών άλλα ένα θέμα που απασχολεί διαφόρων ειδών επαγγελματίες και επιστήμονες, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών τους αξιοποιούνται καθημερινά (και) από τους σχεδιαστές ιστοσελίδων, καθώς το ζητούμενο τους είναι περισσότεροι επισκέπτες, γιατί αυτό ισούται με περισσότερο κέρδος για τους πελάτες τους, και εδώ όλες οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο…

 • η χρήση του σωστού χρώματος προς την ενίσχυση συγκεκριμένων συναισθημάτων που πλαισιώνουν ή αποσαφηνίζουν το μήνυμα της επιχείρησης
 • η σωστή ιεράρχηση και χωροθέτηση των στοιχείων στην οθόνη εκμεταλλευόμενος την σειρά και τον τρόπο που ο επισκέπτης ανιχνεύει τις πληροφορίες ώστε να ικανοποιήσει τις προωθητικές ανάγκες της επιχείρησης
 • η ψυχολογία gestalt (ενότητα, ποικιλία, ισορροπία, συνέχεια, ρυθμό, αρμονία, αναλογία, κλίμακα, εγγύτητα κτλ…) ώστε να ικανοποιήσει την ανάγκη του επισκέπτη για γρήγορη στην κατανόηση και εύκολη στην χρήση ιστοσελίδα 
 • τις προηγούμενες, τωρινές και μελλοντικές σχεδιαστικές τάσεις του internet,
 • τους βασικούς κανόνες της χρηστικότητας και της προσβασιμότητας,
 • εμπειρία συζητήσεων με χρήστες δοκιμών χρηστικότητας
 • τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των γραφιστικών τεχνοτροπιών
 • τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της τεχνολογίας διαφορετικών συσκευών
 • και πολλά άλλα...

Όπως φαίνεται λοιπόν το καλλιτεχνικό ταλέντο είναι χρήσιμο σε ελάχιστα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης επαγγελματικών ιστοσελίδων.

Από την άλλη μεριά ο σχεδιαστής δεν γνωρίζει τίποτα για τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο φαίνεται πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η καλή επικοινωνία με τον πελάτη που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την επιχείρησή του, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, τους πελάτες του, την επιχειρηματική του φιλοσοφία και τους στόχους του για το μέλλον, πληροφορίες που χωρίς αυτές δεν μπορεί να κατασκευαστεί ούτε μισή ιστοσελίδα.

Οι υποψήφιοι πελάτες που ανησυχούν για το έργο του σχεδιαστή και θέλουν να εμπλακούν στο αισθητικό μέρος μπορούν να κάνουν τα εξής

 • Ενημερώστε τον σχεδιαστή λεπτομερώς για την εικόνα που θέλετε να δίνει η επιχείρησή σας στους πελάτες της (Πολύπλοκη ή Απλή, Χαρούμενη ή Σοβαρή, Μοντέρνα ή κλασική, Έντονη ή Διακριτική, Πολυτελή ή Λιτή.)
 • Δώστε του αρκετές διευθύνσεις άλλων ιστοσελίδων, ανταγωνιστών ή όχι, που σας άρεσαν.
 • Περιγράψετε όσο εκτενέστερα μπορείτε τον λόγο που σας άρεσε κάθε μια από αυτές τις σελίδες (Χρώματα, Δομή, Πλοήγηση, Γραφικές λεπτομέρειες ή γενικά την αίσθηση που αποκομίσατε από την χρήση της).
 • Ρωτήστε τον ποια από όλα τα γραφιστικά στοιχεία που σας άρεσαν και του στείλατε μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και με ποιόν τρόπο, Είναι λογικό (και συχνό φαινόμενο) να μην συνδυάζονται όλα μαζί καθώς δεν είναι όλα συμβατά μεταξύ τους.

Όσο περισσότερες πληροφορίες έχει στην διάθεσή του ο σχεδιαστής από εσάς για την επιχείρησή σας, τόσο καλύτερο θα είναι για εσάς το έργο που θα σας παραδώσει.

Undefined